skip to Main Content
Eil. nr. Vardas Pavardė Delegavusi organizacija Pareigos valdyboje
1 Ona Balžėkienė Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Ryšiai su vietos savivalda. Viešieji ryšiai.
2 Mantas Jurgutis Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Ryšiai su vietos savivalda. Tikslinės teritorijos infrastruktūra ir jos vystymas
3 Rasa Šnapštienė Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Ryšiai su vietos savivalda. Tikslinės teritorijos socialinių reikalų ir kultūros projektų plėtra.
4 Benjaminas Žemaitis Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų atstovas Ryšiai su verslo sektoriumi
5 Gintautas Ruminas Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos atstovas VVG finansinės veiklos stebėsena ir kontrolė
6 Evaldas Sauliūnas Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos atstovas, „Kauno stiklas“ gen. direktorius Ryšiai su verslo sektoriumi. Verslo inicijuotų projektų įgyvendinimas
7 Arūnas Samochinas Asociacijos „Didžiojo Aleksoto draugija“ pirmininkas, VVG pirmininkas VVG pirmininkas atsakingas už VVG darbo organizavimą, susirinkimų vedimą, veiklos viešinimą, atstovavimą. Bendruomenių iniciatyvos ir projektų įgyvendinimas.
8 Neringa Šeštokienė Kauno miesto Aleksoto seniūnijos Naugardiškių bendruomenės atstovė VVG valdybos pirmininkė, atsakinga už VVG darbo skaidrumo, viešumo, atskaitomybės užtikrinimą, priežiūrą ir VVG valdybos darbo organizavimą.
9 Rita Jonaitienė Aleksoto bendruomenės centro atstovė Ryšiai su bendruomenėmis. Bendruomenių iniciatyvos ir projektų įgyvendinimas.