skip to Main Content

Kvietimų terminas pratęsiamas iki 2018 09 03 dienos

Informuojame, kad asociacijos "Kauno miesto Aleksoto VVG" paskelbtų kvietimų "pagal strategijos veiksmą 1.1.1. " Bendrųjų socialinių ir kitų paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams" bei veiksmą 1.1.3. " Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų informuotumo didinimas ir visuomeninio aktyvumo skatinimas" pateikimo terminas yra pratęsiami iki 2018 09 03 dienos.

Skaityti toliau...

Įsakymas del Aleksoto vietos pletros projektų sąrašo

Vadovaujantis atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ Vidaus reikalų ministerija patvirtino Lietuvos Respublikos…

Skaityti toliau...

Dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo pakeitimo

Remiantis LR vidaus reikalų ministerijos inicijuotu teisės akto Nr. 17-12512 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2017 M. SAUSIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1V-77 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ…

Skaityti toliau...

Informaciniai skelbimai dėl verslumo skatinimo ir įsidarbinimo galimybių didinimo programų

Kviečiame teikti projektus pagal verslumo skatinimo programą ir pagal įdarbinimo galimybių didinimo programą. Tam skirtus dokumentus galite rasti Dokumentų skiltyje, arba galite pasinaudoti šiomis nuorodomis: Informacinis skelbimas pareiškėjams, teikiantiems projektus pagal verslumo skatinimo programą Informacinis skelbimas pareiškėjams, teikiantiems projektus pagal įsidarbinimo galimybių didinimo programą

Skaityti toliau...