skip to Main Content

Informuojame, kad yra keičiama asociacijos „Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės strategija“

Keičiant asociacijos "Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės strategija" bus pakeistas strategijos: 1.1 Uždavinys: Mažinti Kauno miesto Aleksoto VVG teritorijos gyventojų socialinę atskirtį. bei strategijos veiksmas: Aleksoto mikrorajone gyvenančių socialinę atskirtį patiriančių vaikų įtraukimas į visuomenę per techninio kūrybos centro veiklas. Aukščiau nuordytas strategijos keitimas apims šią tikslinę Aleksoto mikrorajono…

Skaityti toliau...

DĖL KVIETIMO TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS NR.1 METU GAUTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO REZULTATŲ

2017 m. birželio 30 d. Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupė (toliau – Aleksoto VVG) internetinėse svetainėse www.aleksotovvg.lt ir www.kaunas.lt paskelbė kvietimą teikti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir…

Skaityti toliau...