skip to Main Content

Informuojame, kad yra keičiama asociacijos “Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės strategija”

Keičiant asociacijos “Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės strategija” bus pakeistas strategijos:

1.1 Uždavinys: Mažinti Kauno miesto Aleksoto VVG teritorijos gyventojų socialinę atskirtį.

bei strategijos veiksmas:

  • Aleksoto mikrorajone gyvenančių socialinę atskirtį patiriančių vaikų įtraukimas į visuomenę per techninio kūrybos centro veiklas.

Aukščiau nuordytas strategijos keitimas apims šią tikslinę Aleksoto mikrorajono gyventojų auditoriją:

  • Darbingų asmenų (vietos bendruomenės narių) vaikai, darbingų pabėgėlių vaikai, soc. rizikos šeimų vaikai jaunesni nei 16 m. amžiaus.

Projekto tikslas – pagerinti darbingų asmenų (vietos bendruomenės narių) padėtį darbo rinkoje, teikiant socialinę atskirtį patiriančių vaikų įtraukimo techninio kūrybos centro veiklas, kuris bus skirtastikslinėms Aleksoto VVG gyventojų grupėms (ypač soc. rizikos ir pabėgėlių šeimoms).

Veiksmui įgyvendinti bus atrinktas vienas projektas, kurio trukmė – iki 30 mėn.

Veiksmo veiklos: Projekto vykdytojas, pasitelkdamas kvalifikuotus savanorius (t.sk. specialiai projekto metu apmokytus), įkurs techninės kūrybos centrą Aleksoto mikrorajone, užtikrins Aleksoto vaikų įsitraukimą į šio centro veiklą, užtikrins tvarią dienos centro veiklą pasibaigus projektui.

Projekto metu bus siekiama užtikrinti tęstinę socialinę atskirtį patiriančių šeimų (ypatingas dėmesys socialinės rizikos ir pabėgėlių šeimoms) vaikų (ne mažiau kaip 50) įtraukimo į techninio kūrybos centro organizuojamas veiklas

Vieno projekto trukmė – 16 mėn. Veiksmo trukmė – 16 mėn.

Bendra priemonei numatyta ES ir LR valstybės numatytų lėšų suma – 327 622,72 eur.

Peržiūrėti atnaujintą Aleksoto VVG strategijos dokumentą