skip to Main Content

Priėmimo į Kauno miesto Aleksoto VVG tvarka

  1. Aleksoto VVG nariais gali būti Aleksoto seniūnijos teritorijoje veikiantys juridiniai asmenys: bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos, asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės, Kauno miesto savivaldybės taryba, pritariantys Aleksoto VVG įstatams, neturintys Aleksoto VVG ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktams prieštaraujančių tikslų ir sutikę įnešti nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Nauji nariai priimami Aleksoto VVG valdybos sprendimu.
  2. Juridinis asmuo, pageidaujantis tapti Aleksoto VVG nariu, pateikia rašytinį prašymą Aleksoto VVG valdybai. Prašymas svarstomas artimiausio Aleksoto VVG valdybos posėdžio metu po prašymo pateikimo dienos. Valdybos sprendimas dėl naujo nario priėmimo priimamas ne mažesne kaip 2/3 visų valdybos narių balsų dauguma. Apie priimtą sprendimą Aleksoto VVG valdyba praneša prašymo teikėjui per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos registruotu laišku. Jei prašymas patenkinamas, juridinis asmuo per nustatytą terminą sumoka stojamąjį mokestį ir įrašomas į Aleksoto VVG narių sąrašą.
  3. Naujo Aleksoto VVG nario stojimo mokestis – 10 Eur.
  4. Kasmetinis Aleksoto VVG nario mokestis – 10 Eur.
  5. Aleksoto VVG nariui išstojus ar jį pašalinus iš Aleksoto VVG, jo sumokėtas stojamasis nario mokestis, kitos Aleksoto VVG perduotos lėšos ir turtas yra negrąžinami.