skip to Main Content

2017 metais
PLANUOJAMŲ VYKDYTI SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PLANAS

Eil. nr. Pirkimo objekto pavadinimas Kodas pagal BVPŽ Numatoma pirkimo vertė eurais Numatoma pirkimų pradžia Pirkimo būdas Pirkimų iniciatorius Vykdytojas Sutarties trukmė (jei sudaroma)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Informacinės stacionarios medžiagos A3 formato apie projekto finansavimą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų gamyba 39133000 Demonstravimo stendai 50 I ketvirtis Apklausa Arūnas Samochinas Vaidotas Daugėla 15
2. Aleksoto plėtros strategijų įgyvendinimo administravimui reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų atrankos kriterijų rengimo aprašo parengimas 85312320-8 Konsultacinės paslaugos 5500 I ketvirtis Apklausa Arūnas Samochinas Vaidotas Daugėla 30
3. Daugiafunkcinio kopijuoklio-spausdintuvo pirkimas 30200000-1 Kompiuterinė įranga ir reikmenys 1600 I ketvirtis Mažos vertės skelbiamas CPO Arūnas Samochinas Vaidotas Daugėla 21
4. Nešiojamo kompiuterio pirkimas 30213100-6 Nešiojamieji kompiuteriai 800 I ketvirtis Mažos vertės skelbiamas CPO Arūnas Samochinas Vaidotas Daugėla 21
5. Projektoriaus pirkimas 38652100-1 Projektoriai 500 I ketvirtis Mažos vertės skelbiamas CPO Arūnas Samochinas Vaidotas Daugėla 21