skip to Main Content

Informuojame, kad yra keičiama asociacijos “Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės strategija”

2020 06 02

Keičiant asociacijos “Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės strategija” bus pakeistas strategijos:

1.1 Uždavinys: Mažinti Kauno miesto Aleksoto VVG teritorijos gyventojų socialinę atskirtį.

bei strategijos veiksmas:

 • Aleksoto mikrorajone gyvenančių socialinę atskirtį patiriančių vaikų įtraukimas į visuomenę per techninio kūrybos centro veiklas.

Aukščiau nuordytas strategijos keitimas apims šią tikslinę Aleksoto mikrorajono gyventojų auditoriją:

 • Darbingų asmenų (vietos bendruomenės narių) vaikai, darbingų pabėgėlių vaikai, soc. rizikos šeimų vaikai jaunesni nei 16 m. amžiaus.

Projekto tikslas – pagerinti darbingų asmenų (vietos bendruomenės narių) padėtį darbo rinkoje, teikiant socialinę atskirtį patiriančių vaikų įtraukimo techninio kūrybos centro veiklas, kuris bus skirtastikslinėms Aleksoto VVG gyventojų grupėms (ypač soc. rizikos ir pabėgėlių šeimoms).

Veiksmui įgyvendinti bus atrinktas vienas projektas, kurio trukmė – iki 30 mėn.

Veiksmo veiklos: Projekto vykdytojas, pasitelkdamas kvalifikuotus savanorius (t.sk. specialiai projekto metu apmokytus), įkurs techninės kūrybos centrą Aleksoto mikrorajone, užtikrins Aleksoto vaikų įsitraukimą į šio centro veiklą, užtikrins tvarią dienos centro veiklą pasibaigus projektui.

Projekto metu bus siekiama užtikrinti tęstinę socialinę atskirtį patiriančių šeimų (ypatingas dėmesys socialinės rizikos ir pabėgėlių šeimoms) vaikų (ne mažiau kaip 50) įtraukimo į techninio kūrybos centro organizuojamas veiklas

Vieno projekto trukmė – 16 mėn. Veiksmo trukmė – 16 mėn.

Bendra priemonei numatyta ES ir LR valstybės numatytų lėšų suma – 327 622,72 eur.

Visus, turinčius pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti ar pakoreguoti Aleksoto VVG strategiją, prašome teikti pastabas bei pasiūlymus el. paštu vvgaleksotas@gmail.com arba telefono numeriu +370 698 58895 .

Pasiūlymų bei pastabų lauksime iki 2020 06 28 dienos.

Atnaujinta 2020 06 02

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Aleksoto vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją

Peržiūrėti dokumentą

Atnaujinta 2020 01 24

Informacija dėl Aleksoto VVG strategijos keitimo

Kviečiame visus Kauno miesto Aleksoto mikrorajono gyventojus teikti savo pasiūlymus dėl asociacijos „Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės“ planuojamos keisti strategijos.

Peržiūrėti dokumentą

Atnaujinta 2020 01 10

Vizija

Aleksotas – atvira, aktyvi, kryptingai veikianti, puoselėjanti dvasines vertybes, pasiturinti ir aukštos kultūros bendruomenė su patrauklia ir gražia aplinka, išvystyta įvairių paslaugų sistema, plačiomis įsidarbinimo galimybėmis bei palankiomis sąlygomis verslui.

Misija

Partnerystėje su vietos valdžios, verslo ir kitais socialiniais partneriais, plėtojant vietos, regioninius ir tarptautinius bendradarbiavimo ryšius, telkti pastangas bei aktyvinti ir skatinti Aleksoto seniūnijos gyventojus ir bendruomenes, ieškant tinkamiausių sprendimų Aleksoto vietovės socialinei integracijai, ekonominei ir kultūrinei plėtrai.

Asociacijos Kauno miesto Aleksoto VVG projektų vykdytojų sėkmės istorijos

„Mūsų klientai yra mūsų draugai“, – sakė sausį duris atvėrusio „Kekso butiko“ įkūrėjai Simona Jašauskytė ir Modestas Kapustinskas. Jie atskleidė, kad apie nuosavą verslą niekada nesvajojo, tačiau viską pakeitė meilė gyvūnams. Kaip mėgėjiška gyvūnų priežiūra namuose tapo verslu?

Skaityti visą straipsnį >>

Aleksoto VVG uždaviniai:

 • rengti ir įgyvendinti Aleksoto vietos plėtros strategiją,
 • skatinti Aleksoto seniūnijos gyventojus aktyviai dalyvauti priimant ir įgyvendinant sprendimus, susijusius su Aleksoto seniūnijos plėtra,
 • telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, kitų įstaigų bei organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų Aleksoto seniūnijos ekonominei ir socialinei gerovei kelti,
 • skatinti ir palaikyti vietines Aleksoto seniūnijos gyventojų iniciatyvas verslo, aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse, taip gerinant vietines įsidarbinimo galimybes,
 • organizuoti ir teikti paramą Aleksoto bendruomenės ir kitų nevyriausybinių organizacijų projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti,
 • plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis vietos veiklos grupėmis, nevyriausybinėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje,
 • teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinės valdžios institucijoms bei organizacijoms dėl bendruomenės inicijuotos Aleksoto seniūnijos plėtros programos planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo,
 • organizuoti Aleksoto seniūnijos plėtros dalyvių švietimą ir mokymą,
 • teikti informaciją socialiniams partneriams.